Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Danilovgrad

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Danilovgrad

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Danilovgrad 1200 800 KARKANIAS S.A.

Η «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για Μελέτη και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο δήμο Danilovgrad, Μαυροβούνιο

Στις 4 Δεκεμβρίου, ο κ. Γεώργιος Καρκανιάς, Πρόεδρος της ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για τη μελέτη και την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Danilovgrad. Η σύμβαση περιλαμβάνει μελέτη μονάδας δυναμικότητας 6.000 PE, κατασκευή, δοκιμή και λειτουργία σε συνολική διάρκεια 35 μηνών.

At the press conference that was organized for that occasion, Mayor of municipality of Danilovgrad, Mrs Kovacevic, expressed satisfaction that cooperation with company KARKANIAS is established, pointing out that municipality has full trust that this project will be implemented successfully and that municipality is partner of the company in this process. State secretary at Montenegrian Ministry of sustainable development and tourism, Mr Martinovic, stated that environmental projects have huge importance for the state of Montenegro and that he hopes this project will contribute to environmental protection improvement according to newest EU standards.

Mr Karkanias thanked to new partners of the company, saying that KARKANIAS Environmental Technology has the experience, know-how and willingness to help Danilovgrad and Montenegro implement this and many similar projects in order to improve waste management and infrastructure in area of environment protection.

This contract is yet another confirmation of international recognition of KARKANIAS S.A. and important role that our company has in field of environmental protection projects.

karkanias
karkanias
espa