Διαχείριση νερού

Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των συστημάτων πόσιμου νερού

what-we-do-1

We work in the sectors of waste treatment, energy production and waste installations management.

Our clients are municipalities, industries and private sector companies.

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων πόσιμου νερού
  • Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης Νερού
  • Συστήματα SCADA, αυτοματισμοί για αντλιοστάσια και συστήματα πόσιμου νερού
ΕΡΓΑ

22

Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων πόσιμου νερού

Waste water treatment plants for Municipal Waste

Our company can design from scratch a complete waste water treatment plant project based on the specific needs of the Municipality.

The engineering department can coordinate the construction of the project and the operations department can operate with own personnel for as long as the client wants maximizing the profit of energy saving during the operation and reducing the cost of service due to best operation practices

espa