Διαχείριση νερού

Our Projects

potable water
potable water

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΙΩΝ

Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε
Προϋπολογισμός: 900.494,97 €

Η επεξεργασία του νερού της λίμνης Κουρνά, για την απομάκρυνση της θολότητας αυτού, πραγματοποιείται σε οκτώ κυλινδρικά φίλτρα ταχείας διύλισης. Η συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας νερού του ταχυδιυλιστηρίου είναι 500 m3/h.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΛΧΙΚΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κύριος του Έργου: Δήμος Περάσματος
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε. –ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.196.871,75 €

Το αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή χωμάτινου φράγματος με διαφραγματικό τοίχο από τσιμεντομπετονίτη.

Έργα Διαχείρισης Νερού

Μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία τα παρακάτω έργα.

espa