Υγρά Απόβλητα

Η Εταιρία έχει υλοποιήσει δημόσια έργα που αφορούν σε επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ενώ πρόσφατα επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στο χώρο των Βαλκανίων.

Waste Waters

Our company can design from scratch a complete waste water treatment plant project based on the specific needs of the Municipality. The engineering department can coordinate the construction of the project and the operations department can operate with own personnel for as long as the client wants maximizing the profit of energy saving during the operation and reducing the cost of service due to best operation practices .

what-we-do-1

We work in the sectors of waste treatment, energy production and waste installations management.

Our clients are municipalities, industries and private sector companies.

Τομείς Εξειδίκευσης

Εργαζόμαστε στους τομείς:

  • Μελέτη και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων Αστικών Απορριμμάτων
  • Σχεδιασμός και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων Βιομηχανικών Αποβλήτων
  • Λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
ΕΡΓΑ

22

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αστικών αποβλήτων

Η εταιρεία μας μπορεί να σχεδιάσει από την αρχή ένα ολοκληρωμένο έργο εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα μηχανικών που μπορεί να συντονίσει την κατασκευή του έργου και το τμήμα διοίκησης λειτουργιών μπορεί να λειτουργεί με δικό του προσωπικό για όσο διάστημα ο πελάτης θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος της εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία και να μειώσει το κόστος υπηρεσίας λόγω βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας.

espa