Ανανεώσιμη Ενέργεια

Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

what-we-do-1

We work in the sectors of waste treatment, energy production and waste installations management.

Our clients are municipalities, industries and private sector companies.

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση Υδροηλεκτρικού Σταθμού
  • Σχεδιασμός, Κατασκευή και Διαχείριση Αιολικού Σταθμού
  • Σχεδιασμός, Κατασκευή και Διαχείριση Ηλιακού Σταθμού
ΕΡΓΑ

22

Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση Υδροηλεκτρικού Σταθμού, Αιολικού Σταθμού κ.λπ.

Waste water treatment plants for Municipal Waste

Our company can design from scratch a complete waste water treatment plant project based on the specific needs of the Municipality.

The engineering department can coordinate the construction of the project and the operations department can operate with own personnel for as long as the client wants maximizing the profit of energy saving during the operation and reducing the cost of service due to best operation practices

espa